Konstrukcja ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę ani informowania tego faktu gminie oprócz kilku przypadków.

Konstrukcja sztachetki z Winylu na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie zada zezwolenia na to oraz komunikowania tego faktu gminie z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Balustrady PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma przylegającymi działkami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenie plastikowe na plot i furtę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu oraz zaplanowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się doczepić oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych i o ile jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji plotki z PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, gdy projektowane ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek jest niekompatybilne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji kiedy projektowane ogrodzenia z plastiku na plot i bramę ze sztachetmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements